Özçelebi Transport

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak 'sürdürülebilir çevre için gönüllü' olarak çalışırız.
 
Bu kapsamda hedeflerimiz;
 
· Kirliliği mümkünse kaynağında önlemeye çalışmak
 
· Kirlilik oluşuyorsa tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya çalışmak
 
·Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak
 
.Çevre koruma uygulamalarını tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmaktır.